Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật mô tả cách thức blog XemVTVGo thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn truy cập website XemVTVGo.com. Bạn đồng ý truy cập blog, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung XemVTVGo nếu trong Chính sách bảo mật này. Blog có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên XemVTVGo.com, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

Thông tin blog thu thập

Blog thu thập duy nhất các thông tin để bạn thực hiện chức năng bình luận (comment) trong các bài viết trên website, các thông tin này bao gồm

  • Họ và tên của bạn
  • Địa chỉ Email
  • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

Bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân

XemVTVGo lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, XemVTVGo bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. XemVTVGo.com thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và XemVTVGo chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống XemVTVGo.com.

Sử dụng thông tin của bạn

Mục tiêu của XemVTVGo.com là chia sẻ các kinh nghiệm, thủ thuật trong thế giới internet. Vì vậy, XemVTVGo sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

  • Gửi email thông báo các bài viết mới, khuyến mại mới
  • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
  • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng

Tiết lộ thông tin của bạn

XemVTVGo cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, XemVTVGo có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

  • XemVTVGo được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
  • Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu XemVTVGo cung cấp thông tin cá nhân của bạn
  • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu XemVTVGo tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
  • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, XemVTVGo sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi XemVTVGo hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi máy chủ của XemVTVGo.com. XemVTVGo sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn.
Cookie sẽ giúp XemVTVGo nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của XemVTVGo trong cùng một phiên. Sau khi bạn đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số tính năng phụ thuộc vào cookie tại XemVTVGo.com.